پروژه مالی بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت ها

تاثیر پیش بینی سود مدیریت

موضوع :

پایان نامه بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت ها

تعداد صفحات ۱۷۲ صفحه
فرمت  (DOCX) word
دسته بندی پروژه مالی

چکیده پایان نامه

بسیاری از تغییرات در ارزش و ریسک شرکت ها در بازار سرمایه تحت تأثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه می شود. برخی از این اطلاعات منشأ پیش بینی و برآورد دارند. لذا صحت و سقم این پیش بینی ها مورد سؤال خواهد بوددر این پژوهش، به طور تجربی، فاکتورهای شناسایی شده در تحقیقات و مطالعات خارج از کشور، بر روی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی ،۷۶شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که اطلاعات مورد نیاز برای دوره ۶ ساله پژوهش (۸۹-۸۴) در مورد  آنها قابل دسترس می باشد. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است فرضیات تحقیق مبتنی بر ارزیابی سه فاکتور شامل دقت پیش بینی ، دفعات پیش بینی و اعتبار پیش بینی می باشد. با در نظر گرفتن واکنش ریسک و ارزش شرکت ها به اعلام پیش بینی سود بوسیله مدیریت به عنوان متغیر وابسته نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اعتبار پیش بینی سود اعلام شده توسط مدیریت با ارزش شرکت ارتباط مستقیم وجود دارد.هم چنین نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم بیانگر وجود ارتباط معکوس بین متغیرهای اعتبار و دفعات پیش بینی سود با ریسک غیر سیستماتیک و ارتباط مستقیم خطای پیش بینی با ریسک غیر سیستماتیک می باشد.در مورد اثر متغیرهای پیش بینی سود مدیریت بر ریسک سیستماتیک رابطه معنی داری مشاهده نشد.

 

مقدمه

امروزه یکی از مباحث چالش برانگیز و قابل تأمل در جوامع مختلف، بحث توسعه اقتصادی است. به گونه ای که تحقق آن به یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان اقتصادی تبدیل شده است. در این میان یکی از راهکارهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی توجه به تجهیز منابع سرمایه ای از طریق بازارهای مالی و بورس اوراق بهادار است. از طرفی تخصیص منابع در بازار سرمایه مستلزم وجود اطلاعات به موقع و قابل اتکا می باشد. انتخاب الگویی مؤثر برای ارائه هرچه بهتر اطلاعات و اعمال این اطلاعات در مدل تصمیم گیری فعالان بازار موضوعی است که در چند ساله اخیر توجه بسیاری را در کشورهای پیشرفته به خود جلب کرده است و موجب ارائه مقالات بسیاری در این زمینه شده است…

 

بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت ها

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که توجه استفاده کنندگان صورت های مالی را به خود جلب میکند. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان شرکت، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی از سود به عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، اعطای وام، سیاست پرداخت سود، ارزیابی شرکت ها، محاسبه مالیات و سایر تصمیمات مربوط به شرکت استفاده می کنند….

 

چارچوب نظری پ

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند.این متغیرها با مسئله تحقیق در ارتباط هستند. در این مرحله آشکار می شود که برای پیدا کردن راه حل هایی خوب جهت مسأله، ابتدا پژوهشگر باید مسأله را بشناسد و سپس متغیرهایی را که در مسأله نقش دارند معین کند. بعد از شناسایی متغیرهای مناسب، باید شبکه ارتباط بین متغیرها به درستی بنا شود، به نحوی که بتوان فرضیه های مربوط را ایجاد و بعداً مورد آزمون قرار داد….

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی (کلیک کنید)

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا