پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس

پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس

موضوع کامل پروژه مالی حسابداری : بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات ۱۴۴ صفحه
فرمت های پروژه DOCX
دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری
تهیه کننده مسعود احمدی

 

در ابتدا موضوعات مرتبط با این پروژه مالی رو به شما معرفی میکنیم که شامل : ۱- پروژه مالی تاثیر نرخ تورم بر شاخص بورس اوراق بهادار  ۲- پروژه مالی تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار  ۳- دانلود پروژه مالی بورس اوراق بهادار می باشد برای مشاهده و دانلود هرکدام از پروژه های مالی روی لینک عنوان آن کلیک کنید . همچنین برای مشاهده لیست تمامی پروژه های مالی حسابداری روی لینک رو به رو کلیک کنید . “لیست پروژه های مالی حسابداری

 

 

چکیده پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند

 

مقدمه پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس :

 گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.

تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای  شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و

 

بیان مسئله پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس

با توجه با اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکتها تصمیمات مالی است شرکتها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود حق انتخاب دارند  که یا با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تامین مالی نمایند . و شرکتها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه با مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ” ساختار مالی ” دست یابند . چراکه در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثر عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی برخوردار است ….

 

اهمیت موضوع تحقیق (پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس)

بمنظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی ، مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ، ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع را انتخاب کنند …

 

روش جمع آوری اطلاعات :

جمع آوری اطلاعات برای هر  نوع پژوهشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری از روش کتابخانه ای  وپایان نامه های دانشگاهی  استفاده شده است همچنین برای جمع آوری اطلاعات مالی در جهت آزمون فرضیه هااز اطلاعات و ارقام موجود در بورس و اوراق بهادار تهران  استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها مورد رسیدگی ، صورتهای مالی سه ساله گزارش عملکرد و همچنین سیستم کامپیوتری بورس و نرم افزار ره آورد که توسط بورس تهیه شده برای یک دوره سه ساله از سال۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ جمع آوری شده است .

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس

پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز شرکتهای مورد رسیدگی ، فرضیه های تحقیق با استفاده از روشهای آماری مناسب شامل :آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون K-S  و آزمون اختلاف میانگین دو جامعه  ( توزیع t استیودنت ، توزیع t  استاتیک ) و به کمک نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت ….

 

ساختار کلی تحقیق :

این تحقیق در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است . فصل اول شامل کلیات تحقیق می باشد . فصل دوم در چهار بخش تهیه شده است . فصل سوم روش تحقیق،  جامعه و نمونه آماری و روش جمع آوری اطلاعات و …… به تفصیل بیان می شود . در فصل چهارم پس از بیان روشهای اجرایی آزمون فرضیات ، برای تصمیم گیری در مورد فرضیات اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیات شده است . فصل پنجم ، شامل بحث و تفسیر نتایج تحقیق و پیشنهادات می باشد …

 

 

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی حسابداری (کلیک کنید )

باتشکر از آقای مسعود احمدی نویسنده پروژه مالی روش های تامین مالی در شرکت های بورس /پایان نامه حسابداری

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا