پروژه مالی حقوق و دستمزد سازمان تعاون

حقوق و دستمزد سازمان تعاون

تعداد صفحات ۶۲ صفحه
فرمت های پروژه DOCX
دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری

 

 

پیشگفتار پروژه مالی حقوق و دستمزد سازمان تعاون :

ایران اسلامی با گستره ای پهناور و دارا بودن ظرفیهای عظم تاریخی ، فرهنگی ، انسانی ، اجتماعی واقتصادی ازگذشته دورتا کنون واجد نقش آفرینی های بزرگ وشگرفی بوده است . تحولات عظیم اجتماعی که انقلاب اسلامی را اوج آن می دانیم و پیشرفتهای بزرگ علمی و نرم افزاری و دستیابی به پیچیده ترین علوم و فنون روزرا آغازجهش بزرگ درنسل امروزین برآورد می کنیم که اینها همگی حاکی ازعزم جزم جمعی ایرانیان برای دستیابی به افتخاردرکاروان تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی است . وزارت جهاد کشاورزی با میزان داری روحیات انقلابی ، الگو و فرهنگ مدیریتی کارآمد و پیش برنده همچنین متخصصین ، اندیشمندان ، فرهیختگان ، و افراد مجرب درحوزه های علمی وعملی  افتخارات بزرگ را همچون نیل به خود کفایی در محصولات استراتژی مثل گندم و قدمهای بزرگ برداشته شده برای چند محصول مهم دیگررا درکارنامه خود دارد درآینده نه چندان دوربا  هماهنگی وبرنامه محوری درحوزه های…..

 

چکیده مطالب پروژه مالی حقوق و دستمزد سازمان تعاون :

مطالعات و روش تحقیق قبل و بعد از انقلاب و رجوع به ماده ها و تبصره ها، مزایای آن در این دوره از تاریخ تعاون در سطح بین المللی، کشوری، شهری و روستایی و چگونگی چارت سازمانی اداره شرکت های تعاونی قوانین و مقررات طرح های سازماندهی شده، ایجاد و راه اندازی طرح شبکه تعاون مانند تعاونی مهندسی، بیان توانمندی های شرکت های تعاونی، روش تحقیق و چگونگی استفاده از آمار و اطلاعات و روش گردآوری تحقیق نظیر استفاده کتابها، مجلات، سایتها و استفاده از آمار شامل دامنه تغییرات، فاصله طبقات، فراوانی های نسبی و مطلق و نمودارها و شاخص ها و تجزیه و تحلیل هر یک از شاخص ها و تحلیل چگونگی هر کدام از عوامل ذکر شده و تفاوت بین حقوق کارمندان با کمترین و بیشترین دستمزد….

 

مقدمه پروژه مالی حقوق و دستمزد سازمان تعاون :

قبل ازهرچیز با اتکا به الطاف الهی و سپس با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دروزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت متبوع و دیگر وزارت خانه ها، سازمان ها و نهاد های مربوط و مؤثر و همچنین با استفاده ازتمامی امکانات و ظرفیتهای سازمان مرکزی تعاون روستایی اعم ازموجود ویا با القوه و به ویژه با بهره گیری از توانمندی واستعدادهای بیکران تشکلهای تعاونی وغیرتعاونی مانند دانشگاها، دانشجویان، متخصصین واندیشمندان درچارچوب مشاورین عامل چهارم که دربرگیرنده ظرفیتهای عظیم علمی پژوهشی هستند، یقین دارم که در اعتلاء وارتقاء جایگاه تعاون وتعاونگری وارائۀ الگوها موفق دراین زمینه می توانیم مسئولیتهای مشخص وسهم قابل توجهی را برعهده بگیریم وبا عمق جان باورداریم که « اند ین جاهد وا فینا لنهد ینهم سبلنا» و « ان تنصروالله ینصرکم ویثبت اقدامکم»

 

اهمیت و ضرورت تحقیق در پروژه مالی حقوق و دستمزد سازمان تعاون

۱-۲-۱ : آشنایی با قسمتهای حسابداری ومالی سازمان تعاون روستایی

۲-۲-۱ : آشنایی با چگونگی محاسبه حقوق ودستمزد واضافه کاری کارکنان سازمان تعاون روستایی

۳-۲-۱ : بررسی نقا ط ضعف و قوت سازمان تعاون روستایی با استفاده ازشاخصهای آماری

 

اهداف تحقیق:

هدف کلی :

بررسی و شاخصهای آماری حقوق ودستمزد کارکنان سازمان تعاون روستایی

اهداف جزئی :

۱- کارآموزی درقسمتهای مالی وحسابرسی این سازمان که می تواند درآینده به من کمک کند.

۲- بررسی همبستگی بین حقوق و دستمزد واضافه کاری کارکنان سازمان تعاون روستایی

 

تاریخچه تعاون :

درایران تعاون به مفهوم واقعی کلمه ازسابقه ای طولانی برخورداراست.بعضی ازمتخصصان غربی عقیده دارند که اوضاع خاص جغرافیایی وشرایط کلی حاکم برمحیط درشرق به ویژه درایران موجب شده است که مردم برای مقابله با مشکلات وغلبه برطبیعت با یکد یگر متحد شوند . ویل دورانت درکتاب تاریخ تمد ن راجع به زمینه های مشارکت اقتصادی واجتماعی درایران چنین می نویسد « کتاب استا کشاورزی را ستوده وآن را مهم ترین و والاترین کاربشردانسته که خدای بزرگ « اهورا مزدا » ازآن بیش ازکارهای دیگرخشنود می گردد . قسمتی ازعراضی ملک مردم بود وخود را به زراعت آن می پرداختند وگاهی خرد . مالکان جمعیتهای تعاونی کشاورزی چند خانوارتشکیل می دادند وبه صورت جمعی….

 

تعاونی روستایی

سازمان مرکزی نعاون روستایی درسال ۱۳۴۲ تأسیس شده و دولت وقت ایران تههد کرد که به سرویسهای تکنیکی ، آموزشی ، تجاری وکمک اعتباری به شرکت تعاونی های گروهی وفردی کشاورزی ادامه دهد . با وجود شبکه گسترده تعاونی های روستایی وکشاورزی به عنوان دوبال توانمند دولت « سازمان مرکزی تعاون روستایی اایرزان » و غیره دولتی « شبکه تعاونی روستایی ایران » بخش کشاورزی را درحصول اهداف استراژیک خرید محصولات کشاورزی و وپایداری وتنظیم بازارو توسعه پایداردولت نقش اساسی ایفا می نماید …….

 

نتیجه گیری پروژه مالی حقوق دستمزد سازمان تعاون :

۱) با مطالعه حقوق ودستمزد وبا گفتگوبا کارکنان سازمان تعاون روستایی به این برداشت رسیدیم که درحال حاضربیشترفعالیتهای صورت گرفته درامورمالی این سازمان ازطریق سیستم رایانه ای صورت می گیرد وبخش کوچکی نیزهنوزبه صورت سنتی ودستی می باشد وبا پیشرفت روز افزون تکنولوژی لازم است کارکنان بخش های مختلف بالاخص واحد مالی نسبت به فراگیری آموزش های لازم وبه روزسیستم های پیشرفته روزدنیا اقدام نموده تا کارها سریعترانجام گیرد  ۲) اختلاف بین کمترین وبیشترین حقوق ودستمزد دراین سازمان ۴۳۴۱۵ می باشد  ۳) فاصله بین طبقات مختلف ازنظرحقوق ودستمزد ۷۲۴ است  ۴) تعداد طبقات تقریبا ۶ طبقه می باشد  ۵) طبق نمودارهیستوگرام بیشترین ( max ) حقوق ودستمزد درفاصله ( ۵/۵۷۲۰ – ۵/ ۴۹۹۵ ) وکمترین حقوق درفاصله ( ۵/۷۸۹۵ – ۵/۷۱۷۰ ) می باشد  ۶) متوسط حقوق ودستمزد پرداختی به کارکنان ۵۷۸۱ هزارریال  می با شد   ۷) ۵۰ % ازحقوق ودستمزد کارکنان کمتراز۰۵۵۴/ ۵۶۳۹ هزارریال می باشد وحد واقعی حقوق ودستمزد ۵/۴۹۹۵ هزارریال می باشد   ۸) بالاترین حقوق ودستمزد در فاصله ۵/۵۳۵۱ می باشد  ۹) طبق چارک اول حقوق ودستمزد کارکنان ۲۵ %  وطبق چارک سوم حقوق ودستمزد کارکنان….

 

 

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی حسابداری (کلیک کنید )

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا