دانلود پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ ای (مالیات و انتقالات)

دانلود پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ ای (مالیات و انتقالات)

دانلود پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای (مالیات و انتقالات)

 

تعداد اسلاید ۳۰
فرمت ppt
دسته بندی پاورپوینت حسابداری

این استاندارد باید برای حسابداری درآمدهای حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای بکار گرفته شود. این استاندارد در خصوص ترکیب واحدهای گزارشگر که عملیات غیرمبادله‌ای محسوب می‌شود، کاربرد ندارد. این استاندارد به درآمدهای حاصل از معاملات غیرمبادله‌ای می‌پردازد. درآمدهای حاصل از مبادله، در استاندارد جداگانه دیگری مطرح می‌شود. اگر چه درآمدهای واحدهای بخش عمومی از عملیات مبادله‌ای و غیرمبادله‌ای ناشی می‌شود، اما بخش عمده آن ،حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای است.

 

تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای

واحدگزارشگر، دارایی تحصیل شده از طریق عملیات غیرمبادله‌ای را زمانی شناسایی می‌کند که منطبق با تعریف دارایی باشد و معیارهای شناخت دارایی را نیز احراز کند. ممکن است به دست آوردن کنترل به همراه تعهداتی باشد که منجر به شناسایی بدهی توسط واحـد گزارشگر شود. در برخی شرایط خاص مانند بخشودگی بدهی به جای شناسایی دارایی، مبلغ دفتری بدهی کاهش داده می‌شود. طبق رویکرد مطرح شده در این استاندارد، واحد گزارشگر، عملیات غیرمبادله‌ای را به منظور تعیین عناصر قابل شناسایی در صورتهای مالی با مقاصد عمومی تحلیل می‌کند.

 

کنترل دارایی پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ ای (مالیات و انتقالات)

توانایی واحد گزارشگر در منع یا محدود کردن دسترسی سایر افراد به منافع یک دارایی، عنصر اساسی کنترل است اما در بخش عمومی، دولت بر برخی فعالیتها مانند نهادهای مالی یا صندوقهای بازنشستگی، نظارت می‌کند. این نقش نظارتی، لزوماً بدان معنا نیست که واحدهای تحت نظارت، واجد شرایط تعریف دارایی برای واحد نظارت‌کننده یا معیارهای شناسایی دارایی در صورتهای مالی با مقاصد عمومی دولت است.

 

اندازه‌گیری درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای

درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ای باید به میزان افزایش در خالص داراییهای شناسایی شده توسط واحد گزارشگر، اندازه‌گیری شود. هنگامی که واحـد گزارشگر در نتیجه عملیات غیرمبادله‌ای، دارایی شناسایی می‌کند، معادل مبلغ دارایی اندازه‌گیری شده درآمد شناسایی می‌کند، مگر اینکه ملزم به شناسایی یک بدهی نیز باشد. در این صورت درآمد معادل افزایش در خالص داراییها شناسایی می‌شود. هنگامی که بدهی با ایفای تعهدات کاهش می‌یابد، مبلغ کاهش در بدهی به عنوان درآمد، شناسایی می‌شود.

 

فهرست مطالب پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ ای (مالیات و انتقالات)

 • هدف
 • دامنه‌ کاربرد
 • تعاریف
 • عملیات غیر مبادله ای
 • درآمد
 • دارایی های انتقالی مشروط
 • مالیات
 • تحلیل جریان ورودی اولیه منابع حاصل از عملیات غیر مبادله ای
 • شناخت دارایی
 • کنترل دارایی
 • محتمل بودن جریان ورودی منابع
 • دارایی هی احتمالی
 • اندازه گیری دارایی ها در شناخت اولیه
 • شناسایی درآمد حاصل از عملیات غیر مبادله ای
 • اندازه گیری درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای
 • شناخت بدهی
 • تعهد فعلی
 • اندازه گیری بدهی در شناخت اولیه
 • مالیات
 • رویداد مشمول مالیات
 • پیش دریافت مالیات
 • اندازه گیری دارایی های حاصل از مالیات
 • انتقالات
 • اندازه گیری دارایی های حاصل از انتقالات
 • بخشودگی بدهی
 • جرایم
 • کمک  ها و هدایا
 • وثایق
 • افشا
 • تاریخ اجرا
 • پیوست

 

تصویر اسلاید های پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ ای

پاورپوینت درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله‌ ای (مالیات و انتقالات)

 

اندازه‌گیری داراییهای حاصل از مالیات

داراییهای حاصل از مالیات به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل، اندازه‌گیری می‌شود. داراییهای حاصل از مالیات به بهترین برآورد از جریان ورودی منابع به واحد گزارشگر، اندازه‌گیری می‌شود. واحدهای گزارشگر برای اندازه‌گیری داراییهای حاصل از مالیات، باید از رویه‌های حسابداری منطبق با الزامات بند ۱۹ استفاده کنند. در تدوین رویه‌های حسابداری برای برآورد این داراییها، احتمال وصول مالیات و ارزش منصفانه داراییهای مربوط باید در نظر گرفته شود. در مواردی که بین رویداد مشمول مالیات و وصول مالیات، فاصله زمانی وجود داشته باشد، واحدهای گزارشگر بخش عمومی می‌توانند داراییهای حاصل از مالیات را با استفاده از روشهایی نظیر مدل‌های آماری مبتنی ‌بر سوابق جمع‌آوری مالیات خاص در دوره‌های گذشته، به‌گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا