پروژه مالی رابطه دارایی نامشهود با قیمت سهام

رابطه اطلاعات دارایی نامشهود با قیمت سهام

موضوع کامل پروژه مالی : رابطه اطلاعات دارایی نامشهود با قیمت سهام شرکت ها

تعداد صفحات ۷۷ صفحه
فرمت های پروژه DOCX
دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری
تهیه کننده عبدالامیر خسروانی

 

در ابتدایی مطلب به مطالب مرتبط با این پروژه مالی اشاره میکنیم که شامل : ۱- دانلود پروژه مالی سهام و شرکت های سهامی  ۲- پروژه ارزش منصفانه دارایی ثابت و مقایسه با سایر ارزش ها  ۳-  پروژه مالی روش های تامین مالی شرکت های سهامی هستند .برای مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی عنوان پروژه کلیک کنید .برای مشاهده تمام پروژه های مالی حسابداری سایت روی لینک رو به رو کلیک کنید . ” لیست تمامی پروژه های مالی سایت

 

چکیده پروژه مالی رابطه اطلاعات دارایی نامشهود با قیمت سهام

در این پروژه، که شامل پنج فصل می باشد، تلاش شده است که در گام اول به مفهوم درست و ساده ای از دارایی های نامشهود پی ببریم. ولی دراصل، هدف اصلی از جمع آوری پروژه حاضر، بیان مطلوب و مفید از ارتباط میان دارایی های نامشهود و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار است باشد که عزیزان از پروژه حاضر بهره مندی کافی و مورد نیاز ببرند.

هر واحد اقتصادی برای بالابردن ارزش خود نیازمند منابع مالی است تا به وسیله آن بتواند سرمایه خود را افزایش داده و به فعالیت هایی بپردازد که منجر به کسب سود شود. در کنار آن هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری، کسب بازده معقول است و بازده سهام از دو بخش تغییرات قیمت سهام و سود سهام دریافتی تشکیل می‌شود. بنابراین، قیمت سهام (یا تغییرات آن) یکی از معیارهای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش سهام است. در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین دارایی های نامشهود با قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شود. در این میان حسابداری به عنوان سیستمی که به گزارشگری اطلاعات مالی شرکت ها می پردازد، می تواند دارای جایگاهی ویژه باشد. وجود محافظه کاری در حسابداری و برخی چالشها در این زمینه منجر به عدم شناسایی دارایی های نامشهود شده و به اذعان تحقیقات صورت گرفته باعث کاهش در سطح مربوط بودن اطلاعات و ایجاد شکاف ما بین ارقام حسابداری و قیمت های سهام شرکت ها گشته است

 

مقدمه پروژه مالی رابطه اطلاعات دارایی نامشهود با قیمت سهام

بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و رسمی از سرمایه کشور است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا موسسات برتر خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی صورت می گیرد. بازار سرمایه به عنوان اصلی ترین استفاده کننده اطلاعات مالی شرکت ها، همواره خواهان اطلاعاتی شفاف و دقیق از تمامی منابع و مصارف واحدهای تجاری از جمله دارایی های نامشهود می باشد. برخی از افراد معتقدند که هدف اصلی شرکت های سهامی باید به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باشد. با وجود اینکه این هدف بسیار والا است؛ اما عملاً امکان پذیر نیست و به همین دلیل، گروهی از افراد اعتقاد دارند که هدف شرکت های سهامی باید به حداکثر رساندن قیمت سهام باشد. از سوی دیگر، قیمت سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به پیش بینی آن دارند؛ زیرا قیمت سهام مورد توجه استفاده کنندگان داخلی (مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده کنندگان خارجی (مانند اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران) است. به عنوان مثال هدف….

 

ضرورت انجام تحقیق در پروژه مالی رابطه اطلاعات دارایی نامشهود با قیمت سهام

دارایی های نامشهود یکی از فاکتور های مهم در شرکت ها است و در کنار قیمت سهام یکی از عوامل بسیار مهم نزد سرمایه گذار آن محسوب می شود با توجه به این دو معقوله در قسمت اول فصل بعد،  به مباحث مربوط به دارایی های نامشهود و در قسمت دوم فصل بعد، به مباحث مربوط به قیمت سهام بپردازیم. تنها این معقوله در این جا مطرح نیست. با توجه به بروز شدن سطح اقلام دارایی ها رسیدگی به این معقوله در هر زمان ضرورت می یابد.

 

ویژگی های‌ دارایی های‌ نامشهود

۱- واحدهای‌ تجاری‌ معمولاً منابعی‌ را صرف‌ تحصیل‌، توسعه‌، نگهداری‌ و بهبود دارایی های‌ نامشهود از قبیل‌ دانش‌ فنی‌ یا علمی‌، طراحی‌ و اجرای‌ سیستم های‌ جدید، حق‌ امتیاز و علائم‌ تجاری‌ می‌کنند. نمونه‌های‌ رایج‌ از سرفصل های‌ کلی‌ فوق‌، نرم ‌افزار‌ رایانه‌ای‌، حق‌ اختراع‌، حق‌ تألیف‌، حق‌ تکثیر یا نمایش‌ فیلم های‌ سینمایی‌ و ویدیویی‌، سرقفلی‌ محل‌ کسب‌ (حق‌کسب‌ یا پیشه‌ یا تجارت‌)، حق‌ استفاده‌ از خدمات‌ عمومی‌، حق امتیاز تولید یا خدمات‌ است‌.

۲- دارایی های‌ نامشهود با تکیه‌ بر ماهیت‌ غیرعینی‌ و غیرپولی‌ آن‌ تعریف‌ می‌شود. بدین‌ ترتیب‌ اقلامی‌ از قبیل‌ حساب های‌ دریافتنی‌ در زمره‌ این‌ دارایی ها قرار نمی‌گیرد.

۳- برخی‌ دارایی های‌ نامشهود ممکن‌ است‌ بر روی یا در درون یک عنصر عینی‌ از قبیل‌ لوح های فشرده‌ (در مورد نرم‌ افزار رایانه‌ای‌)، مدارک‌ قانونی‌ (در مورد حق‌ اختراع‌ یا پروانه‌ رسمی‌) یا فیلم‌ باشد. در چنین‌ شرایطی‌ طبقه ‌بندی‌ قلم‌ مزبور به عنوان‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود یا دارایی‌ نامشهود مستلزم‌ قضاوت‌ در باره این‌ امر است‌ که‌ کدام‌ عنصر مهم‌تر است‌. مثلاً نرم‌افزار رایانه ‌ای‌ مربوط‌ به‌ راه‌اندازی‌ ماشین‌آلات‌، عملاً بخشی‌ از ماشین‌آلات‌ است‌ و بنابراین‌ در سرفصل‌ دارایی های‌ ثابت‌ مشهود طبقه‌بندی‌ می‌شود.

۴- طبق‌ تعریف‌، دارایی‌ نامشهود قابل‌ تشخیص‌ است‌، یعنی‌ می‌توان‌ آن‌ را از سرقفلی‌ واحد تجاری‌ متمایز کرد (از قبیل‌ حق‌ اختراع‌ و حق‌ تالیف‌). بدین‌ ترتیب‌ سرقفلی‌ واحد تجاری‌ که‌ از کل‌ واحد تجاری‌ یا سایر دارایی های‌ واحد تجاری‌ قابل‌ تشخیص‌ نیست‌ به عنوان‌ دارایی‌ نامشهود شناسایی‌ نمی‌شود (به غیر از سرقفلی محل کسب) ،حتی اگر‌ دارای‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ باشد. منافع اقتصادی آتی ممکن است از هم‌افزایی دارایی های قابل تشخیص تحصیل شده یا دارایی هایی حاصل شود که به صورت جداگانه حائز معیارهای شناخت در صورت های مالی نیستند. با این حال واحد تحصیل‌کننده مبالغی را بابت آنها در ترکیب تجاری می‌پردازد (سرقفلی‌ ناشی از ترکیب‌ تجاری‌ در استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۱۹ مطرح‌ شده‌ است‌).

۵- یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را در تعریف دارایی نامشهود احراز می‌کند که یکی از شرایط زیر را داشته باشد…

 

روش تجدید ارزیابی

پس از شناخت اولیه دارایی نامشهود، چنانچه ارزش منصفانه (ارزش منصفانه یک روش گزارشگری مالی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد دارایی‌ها و بدهی‌ها را بر مبنای برآورد قیمت‌هایی گزارش کنند که در صورت فروش دارایی‌ دریافت یا در صورت تصفیه‌ی بدهی پرداخت خواهند کرد)به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی (ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی) پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعدی، ارائه کرد

 

دارایی های‌ نامشهود ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌
در برخی‌ موارد، بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌ نامشهود ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌ را می‌توان‌ به‌گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد. برای‌ مثال‌، اغلب‌ حقوق‌ و دستمزد و سایر مخارج‌ تحمل‌شده‌ برای‌ تحصیل‌ حق‌ تألیف‌ یا نرم‌افزارهای‌ رایانه‌ای‌ را می‌توان‌ به‌ کمک‌ سیستم‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ به‌ گونه‌ای‌ اتکاپذیر اندازه‌گیری‌ کرد. در برخی‌ موارد نیز به‌ علت‌ ناممکن‌ بودن‌ تفکیک‌ از مخارج‌ فعالیتهای‌ روزمره‌، انجام‌ این‌ امر امکان‌پذیر نیست‌. در چنین‌ شرایطی‌ اساساً دارایی‌ نامشهود ایجادشده‌ فاقد معیارهای‌ لازم‌ برای‌ شناخت‌ به‌عنوان‌ دارایی‌ است‌…..

 

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی حسابداری (کلیک کنید )

باتشکر از آقای عبدالامیر خسروانی نویسنده پروژه مالی رابطه اطلاعات دارایی نامشهود با قیمت سهام /پایان نامه حسابداری

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا