قضاوت حرفه ای در حسابرسی

قضاوت حرفه ای حسابرس

قضاوت حرفه ای در حسابرسی + قضاوت حرفه ای حسابرس

قضاوت حرفه ای حسابرس باید در برنامه‌ریزی و اجرای حسابرسی صورتهای مالی بکارگیرد.
اعمال قضاوت حرفه‌ ای برای انجام مناسب کار حسابرسی، امری اساسی است، زیرا تفسیر الزامات آیین‌رفتار حرفه‌ای و استانداردهای حسابرسی و اتخاذ تصمیمات آگاهانه در تمام مراحل حسابرسی، بدون بهره‌گیری از دانش و تجربه درخصوص واقعیتها و شرایط موجود میسر نیست.

اعمال قضاوت حرفه ای حسابرس، به‌خصوص برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات زیر، ضروری است:

  • اهمیت و خطر حسابرسی.
  • ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روشهای حسابرسی مورد استفاده برای رعایت الزامات استانداردهای حسابرسی.
  • ارزیابی کافی و مناسب بودن شواهد حسابرسی کسب شده و نیاز به انجام کار بیشتر برای دستیابی به اهداف استانداردهای حسابرسی و در نتیجه اهداف کلی حسابرس.
  • ارزیابی قضاوتهای مدیران اجرایی در بکارگیری چارچوب گزارشگری مالی مربوط برای واحد تجاری.
  • نتیجه‌گیری براساس شواهد حسابرسی کسب شده برای مثال، ارزیابی منطقی بودن برآوردهای انجام شده توسط مدیران اجرایی در تهیه صورتهای مالی.

 

ویژگی خاص قضاوت حرفه ای حسابرس که از یک حسابرس انتظار می‌رود این است که آموخته‌ها، دانش و تجربه وی، به کسب صلاحیت لازم جهت اعمال قضاوت منطقی کمک ‌کند.
قضاوت حرفه ای حسابرس در هر مورد خاص، بر پایه واقعیتها و شرایطی اعمال می‌شود که حسابرس از آن آگاه است.

مشورت در رابطه با موضوعات پیچیده و بحث‌ انگیز در جریان انجام حسابرسی هم با دیگر اعضای تیم حسابرسی و هم با اشخاص ذیصلاح در موسسه حسابرسی یا سایر اشخاص ذیصلاح در خارج از مؤسسه حسابرسی، به حسابرس در اعمال قضاوت های آگاهانه و منطقی کمک می‌کند.

برای ارزیابی قضاوت حرفه‌ ای این موضوع بررسی می‌شود که آیا این قضاوت منعکس‌ کننده بکارگیری مناسب استانداردهای حسابداری و حسابرسی بوده و متناسب و سازگار با واقعیت ها و شرایط شناخته شده برای حسابرس تا تاریخ گزارش وی، است یا خیر.

اعمال قضاوت حرفه‌ ای در تمام مراحل حسابرسی ضروری است. همچنین قضاوت حرفه‌ ای باید به‌ نحو مناسبی مستند شود.

در این خصوص، حسابرس باید مستندات کافی فراهم کند به‌گونه‌ای که یک حسابرس با تجربه‌ که ارتباط قبلی با آن کار حسابرسی نداشته است، بتواند قضاوت های حرفه‌ ای مهم انجام شده در دستیابی به نتیجه‌گیری های مربوط به موضوعات با اهمیت پدید آمده در مراحل مختلف حسابرسی را درک کند .

قضاوت حرفه‌ ای را نمی‌توان به عنوان توجیهی برای اتخاذ تصمیماتی دانست که مبتنی ‌بر واقعیتها و شرایط کار حسابرسی یا شواهد حسابرسی کافی و مناسب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا