پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار (word و pdf)

پیش نویس “لایحه اصلاح موادی از قانون کار -مصوب ۱۳۶۹-“

 متن کامل پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با فرمت (word و pdf)

 

پیش نویس “لایحه اصلاح موادی از قانون کار -مصوب ۱۳۶۹-” منتشر شد. گفتنی است این پیش نویس موارد ارسالی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در ادامه بررسی ها در دولت و مجلس تغییراتی محتمل است.

پیش نویس “لایحه اصلاح موادی از قانون کار -مصوب ۱۳۶۹“

 

۱- در ماده (۷) قانون کار، عبارت «یا شفاهی» بعد از واژه «کتبی» حذف می‌گردد.

۲- متن تبصره (۱) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می گردد.”

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۹) قانون کار اضافه می شود:

“تبصره ۲- چنانچه ثابت شود که قرارداد کار مدت موقت به صورت سفیدامضا منعقد شده است، قرارداد مزبور غیرموقت تلقی خواهد شد.”

۴- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۱۰) قانون کار می‌شود:

“تبصره- قراردادهای کار باید در فرم مخصوصی تنظیم گردد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در اختیار کارگر و کارفرما می‌گیرد. قرارداد کار در چهار نسخه بوده و یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، یک نسخه نزد تشکل مربوط در کارگاه و یک نسخه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می‌گردد.”

۵- متن زیر بعنوان تبصره (۲) به ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:

“تبصره ۲- اخذ هر گونه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات از کارگر ممنوع می‌باشد.”

۶- متن زیر جایگزین متن ماده (۲۴) قانون کار می‌شود:

“ماده ۲۴- در صورت خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به کارگر به نسبت مدت کار، مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نماید.”

۷- در متن ماده (۲۷) قانون کار، عبارت «اعلام نظر مثبت کمیته انضباطی» بعد از کلمه «در صورت» جایگزین عبارت «اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار» می گردد. همچنین عبارت «در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد، به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.» جایگزین عبارت «چنانچه کارگر به این موضوع اعتراض داشته باشد و با کارفرما به توافق نرسد، موضوع از طریق مراجع حل اختلاف کار رسیدگی و حل و فصل می گردد» می شود.

۸- متن زیر جایگزین متن تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون کار می شود:

“تبصره- چنانچه در کارگاهی کمیته انضباطی تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.”

۹- متن زیر جایگزین تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون کار می شود:

“تبصره ۲- آیین نامه چگونگی تدوین آیین نامه انضباطی و چگونگی تشکیل کمیته انضباطی به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.”

۱۰- متن زیر به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده (۲۷) قانون کار اضافه می گردد:

“تبصره ۳- اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به هر عنوان ممنوع است.

تبصره ۴- نظر به سیاست های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، ازدواج کارگران نباید موجب خاتمه قرارداد باشد.”

۱۱- بعد از واژه “وزارت” در متن ماده (۱۸۲) قانون کار، عبارت “تعاون، کار و رفاه اجتماعی خودداری نموده یا مقررات ماده (۷) در خصوص الزام به تنظیم قرارداد کتبی، تبصره (۲) ماده (۷) در خصوص انعقاد قرارداد کار دائم بعد از انقضای مدت چهار سال، تبصره (۲) ماده (۹) در خصوص عدم انعقاد قرارداد سفید امضاء، تبصره (۱) ماده (۱۰) در خصوص الزام به رعایت نسخ قرارداد کار و تنظیم قرارداد کار در فرم مخصوصی و تبصره (۲) ماده (۱۰) در خصوص عدم اخذ اوراق بهادار از کارگر را رعایت ننماید، علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر” جایگزین عبارت “کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی” می‌شود.

 

دانلود پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار (word و pdf) با لینک های زیر

 

دانلود فایل اصلاحیه با فرمت ورد – کلیک کنید

دانلود فایل اصلاحیه با فرمت پی دی اف – کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا