دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد سبد سهام

دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد سبد سهام

دانلود پاورپوینت اندازه گیری عملکرد سبد سهام

فصل چهارم کتاب مدیریت سبد سهام نویسنده جونز

 

مقدمه ای بر اندازه گیری عملکرد سبد سهام

موضوع مهمی که در این فصل به آن می پردازیم، گام نهایی فرآیند سرمایه گذاری یعنی: ارزیابی عملکرد سبد سهام (سبد سرمایه گذاری) است. به عبارت دیگر، در آخرین گام فرآیند سرمایه گذاری، باید چگونگی عملکرد سبدها (پرتفولیوها)ی مختلف را محاسبه و با یکدیگر مقایسه نماییم. علی القاعده هر سرمایه گذاری با این موضوع مرتبط است زیرا هدف نهایی سرمایه گذاری، افزایش ثروت مالی یا حداقل حفظ و حمایت از آن است و در صورت رضایت بخش نبودن نتایج سرمایه گذاری، باید تغییراتی اندیشیده شود.

 

مقیاسی های عملکرد سبد سهام (سبد سرمایه گذاری)

 در اندازه گیری عملکرد سبد سهام (سبد سرمایه گذاری)، سرمایه گذاران باید هم بازده تحقق یافته و هم ریسک مفروض را در نظر بگیرند. بنابراین، به فراخور اینکه چه مقیاسی ها یا تکنیک هایی مورد استفاده قرار می گیرند، پارامترهای خاص هر یک باید در تحلیل لحاظ شوند.

 

مقیاس پاداش تغییر پذیری(RVAR)

ویلیام شارپ، که با نقش و سهم او در نظریه پرتفولیو قبلا آشنا شده ایم، یک مقیاس مرکب برای ارزیابی سبد سهام به نام نسبت پاداش تغییرپذیری (RVAR)، ارایه کرد. شارپ این مقیاس را برای رتبه بندی عملکرد ۳۴ شرکت سرمایه گذاری مشترک طی دوره ۱۹۵۴ الی ۱۹۳۶ به کار برد. این مقیاس به صورت زیر تعریف گریده است…

 

مقیاس پاداش نوسان پذیری(RVOL)

 نسبت پاداش نوسان پذیری، مقیاس ترینر در مورد عملکرد سبد سهام (سبد سرمایه گذاری) است و عبارت از نسبت بازده اضافه (بازده منهای نرخ بدون ریسک) به بتا به عنوان مقیاسی ریسک است. تقریباً در همان زمانی که مقیاس شارپ تدوین گردید (نیمه های ۱۹۶۰)، جک ترینر مقیاس مشابهی را ارایه نمود، که نسبت پاداش نوسان پذیری RVOR نامیده می شود. ترینر همانند شارپ به این بصیرت رسید که بازده سبد سهام (سبد سرمایه گذاری) را به ریسک آن ارتباط دهد. هرچند، ترینر بین ریسک کل و ریسک سیستماتیک تمایز قایل گردید. او تلویحاً فرض نمود که سبدهای سرمایه گذاری بخوبی پرگونه گردیده اند.

 

مقایسه مقیاسی شارپ و مقیاسی ترینر

با توجه به مشابهت،  RVARو RVOL، کدامیک باید مورد استفاده قرار گیرند و چرا؟ در واقع، با معلوم بودن مفروضات پایه ای هر مقیاس، میتوان هر دو را صحیح دانست. بنابراین، همواره مطبوع است که هر دو مقیاس را، برای مجموعه سبدهای سرمایه گذاری مورد ارزیابی، محاسبه نماییم.

 

تصویر اسلاید های پاورپوینت اندازه گیری عملکرد سبد سهام

تصویر اسلاید های پاورپوینت اندازه گیری عملکرد سبد سهام

اندازه گیری پرگونه سازی

 پرگونه سازی سبد سرمایهگذاری نوعاً از طریق همبسته نمودن بازده سبد با بازده شاخص بازار اندازه گیری می شود. و به صورت بخشی از فرآیند برازش یک خط مشخصه ای به پایان برده می شود. به گونه ای که بازده سبد در ازای بازده بازار رگرسیون می گردد. مربع ضریب همبستگی به مثابه بخشی از تحلیل، که ضریب تعیین، یا  R^2نامیده می شود به منظور نشان دادن درجه پرگونه سازی به کار می رود.

 

مشکلات و موانع مربوط به اندازه گیری عملکرد سبد سرمایه گذاری

استفاده از این سه مقیاس مرکب عملکرد که برای ارزیابی عملکرد سبد سرمایه گذاری مورد بحث قرار گرفت، عاری از دشواری نیست. عقلایی تر اینست که سرمایه گذاران محدودیت های خویش را دریابند و در موارد مربوطه راهنمایی شوند. نخست اینکه، این مقیاس ها از نظریه بازار سرمایه و  CAPM مشتق گردیده اند و لذا وابسته به مفروضات پایه ای این نظریه اند به عنوان مثال اگر نرخ اوراق قرضه خزانه، نماینده رضایت بخشی برای نرخ بازده بدون ریسک می باشد یا اگر سرمایه گذاران نتوانند در نرخ بازده بدون ریسک وام بگیرند و وام بدهند، این امیر بر مقیاس های عملکرد تأثیر خواهد گذاشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا