پروژه مالی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی

پیش بینی جریانهای نقدی

موضوع پایان نامه حسابداری :

نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در بورس

(پایان نامه حسابداریپروژه مالی حسابداری)

تعداد صفحات ۱۲۶ صفحه
فرمت :  (DOCX) word
دسته بندی پروژه مالی حسابداری

 

چکیده پروژه مالی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی :

این تحقیق به بررسی نقش   بین اقلام تاثیر گذار بر کیفیت سود (اقلام تعهدی و اقلام غیر تعهدی) و همچنین ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت می پردازد و شامل ۳ فرضیه اصلی می باشد.نمونه  و جامعه آماری  تحقیق  شامل ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره های مالی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ والبته  سال ۱۳۸۸ در مورد بعضی از متغیر ها  میباشد . برای آزمون فرضیه‌ها که توسط الگو ها ی رگرسیونی چند متغیره تحقیق   تعریف میشوند  از آزمون تی استیودنت وآزمون آماره F  استفاده میشود.یافته های تحقیق نشان میدهد رابطه معناداری بین  جریان نقدی عملیاتی دوره آتی  شرکت و اجزای نقدی و تعهدی  سود در دوره جاری وجود دارد . همچنین رابطه معناداری بین ریسک ورشکستگی شرکت و اجزای نقدی و تعهدی  سود دوره جاری وجود دارد که نشان دهنده نقش ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت  می باشد . ونتیجه اصلی دیگر اینکه ریسک ورشکستگی بر رابطه بین اجزای سود (نقدی و تعهدی) دوره جاری و جریان ها نقدی آتی باقیمانده (بدست آمده از الگوی بارث و دیگران) موثر بوده ورابطه ی معنی داری را نشان می دهد.

 

مقدمه پروژه مالی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی :

با پیشبرد روز افزون صنعت وارتباطات و به طبع آن بالا رفتن حجم و سرعت گردش نقدینگی در بخش صنعت ، نیاز به گزارشگری مالی شرکت ها به نحو صحیح ،دقیق و معتبر  اهمیت روز افزون پیدا کرده است .می توان گفت اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی سرمایه گذاران (استفاده کنندگان خارجی) هستند که هر روز که میگذرد درک بهتری از اطلاعات مالی شرکت ها پیدا میکنند و به همان اندازه حساسیت شان نسبت به این اطلا عات بیشتر می شود . این حساسیت تا به آنجا رسیده که تقاضا برای تعیین کیفیت این اطلاعات و همچنین پیش بینی اقلامی که مستقیما با منافع آنان ارتباط دارد افزایش چشمگیری داشته است . از طرف دیگر مدیران و مالکان شرکت ها هم به این حساسیت پی برده اند و سعی در بهبود و تنظیم فعالیت های مالی خود و در نتیجه ارایه گزارش های با کیفیتی در اختیار آنها قرار دهند .اماهمیشه منافع مدیران و استفاده کنندگان در یک جهت نبوده و اطلا عات مالی واقیعیت فعالیت واحد تجاری را نشان نمی دهند و تنها برای جلب رضایت آنها مطلوب نشان داده میشوند و در اینجا نقش تحلیل گری و حسابرسی اطلاعات مالی نقش بسیار مهمی را به عنوان طرف سوم بازی میکند. اما حساسیتی که از آن صحبت شد را میتوان به جرات بالاترین حد آن را در مورد سود شرکت و مهمتر از آن جریان نقدی شرکت به علت عینی بودن آن مشاهده کرد.امروزه پیش بینی جریان نقدی آتی شرکت به علت افزایش حساسیت سرمایه گذارن نسبت به وجه نقد در دسترس شرکت که شاهرگ دوام فعالیت و رشد شرکت و در نتیجه منافع بیشتر و پایدار برای آنان است. ما در این تحقیق بر آنیم که اقلام موثر در پیش بینی جریان نقدی آتی که اقلام کیفیت سود و همچنین ریسک ورشکستگی که میتواند تاثیر بسیار مهمی بر نحوه گزارشگری اقلام صورت مالی توسط تهیه کنندگان این اطلاعات و در نتیجه تاثیر منفی گونه آن در پیش بینی جریان نقدی آتی را بررسی کرده و به ارتباطات معناداری بین این اقلام   در صورت وجود دست یابیم .      

مشاهده فهرست کامل این پایان نامه حسابداری (کلیک کنید)

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا