پروژه مالی بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود

موضوع :

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران 

تعداد صفحات ۱۸۴ صفحه
فرمت :  (DOCX) word
دسته بندی پروژه مالی

چکیده پروژه مالی بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود :

توسعه اطلاعات در دهه های اخیر، موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. از این رو تعاملات و ارتباطات در گستره  جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. در این میان، سازمان ها بیشترین تأثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.

اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین منبع و مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. یکی از اجزای دارایی های نامشهود سرمایه فکری می باشد که امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است. از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و شاخص های کیفیت سود درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

در این پژوهش، جهت سنجش سرمایه فکری از مدلی که توسط پالیک به نام VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح گردیده، استفاده شده است. ابتدا براساس مدل VAIC ،  ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۵ ساله ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۷ محاسبه و سپس ارتباط بین مؤلفه های سرمایه فکری و کیفیت سود شرکت ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، کیفیت سود نیز به عنوان متغیر وابسته بر مبنای پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام و رابطه جریان نقدی عملیاتی با سود اندازه گیری شده است.

در تحقیق حاضر، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه وتحلیل داده ها، رگرسیون ساده، چندگانه و ضرایب همبستگی می باشد، نمونه انتخابی شامل ۷۰ شرکت به صورت پیوسته برای بازه زمانی ۵ ساله بوده که اندازه شرکت به عنوان متغیر تعدیلی در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون های آماری بیان گر آن است که رابطه معناداری بین مؤلفه های سرمایه فکری و شاخصهای کیفیت سود(پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود) شرکت ها و تأثیر اندازه شرکت برروی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و کیفیت سود می باشد، با توجه به این نتایج می توان به اهمیت روزافزون سرمایه های فکری در فرآیند برتری شرکت ها پی برد و لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نمود.

 

مقدمه پروژه مالی بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود

با توجه به این که هدف از تهیه ی فصل اول، آشنا ساختن خواننده با کلیات تحقیق است ابتدا پس از بیان مسأله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در بخش بعدی به اهداف تحقیق اعم از علمی و کاربردی و همچنین چارچوب نظری تحقیق می پردازیم و همچنین بخش دیگر به مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای پژوهش و فرضیه های تحقیق اختصاص داده شده است و در نهایت در بخش پایانی متغیرهای تحقیق و واژه ها و اصطلاحات تحقیق تعریف شده است.

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کیفیت سود

با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است . این اهمیت را می توان برخاسته از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات، اهمیت فزاینده دانش و اقتصاد دانایی محور و تأثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست.در دوره صنعتی بهای اموال و ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند. به عبارت دیگر سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. اقتصادی که در آن دانش و…

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی (کلیک کنید)

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا