پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

پایان نامه کارشناسی حسابداریپایان نامه کاردانی حسابداریپروژه مالی حسابداری

تعداد صفحات ۶۹صفحه
فرمت های پروژه DOCX
دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری

 

 

مقدمه پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

همراه باپیشرفت سایه علوم وفنون حسابداری نیز درسالهای اخیر درجهت ارائه اطلاعات دقیقتر وکمکهای مؤثر تر به مدیران وبرنامه ریزان دجار تغییر وتحول فراوانی شده است .درحال حاضر باتوجه به تاثیر مهمی که عملیات ومحاسبات حسابداری دربرنامه ریزیهای سازمانهاوتصمیم گیری مدیران داردآموزشی آن ازاهمیت ویژهای برخورداراست وبنده بخاطر اینکه بتوانم دراین پروژه خود به این مهم اشاره ای داشته باشم سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات استان اردبیل رامورد تحقیق وبررسی خود قرارداده ام تا چگونگی ارتباط بتن واحدهای اداری وبه چگونگی عملیات حسابداری دراین شرکت بطور روشن و واضح اشاره ای داشته باشم تا…

 

واحدبودجه در پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات

این واحد امـورات مربوط به تهیه پیشنهادی وهمچنین اعـلام اعتبارات مصوب که شامـل هزینه های    سرمایه ای ومصرفی است راانجام می دهند ووظایفی راکه برعهده دارند عبارتنداز: تکمیل بودجه پیشنهادی سالانه ، اصلاحیه بودجه سالانه ، امضا، معافقت نامه هزینه های سرمایه ای مابین شرکت وسازمان مدیریت برنامه ریزی ، ارائه گزارشات وعملکردها به صورت ماهانه به مراجع ذیصلاح ، تطبیق عملکرد بودجه با اعتبار وبررسی کسری بودجه ، کنترل اعتبارات بدین معنی که اضافه براعتبار هزینه نگردد….

 

حسابداری دفترداری سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات:

وظیفه این قسمت ازواحد دفترداری شامل صدوراسناد مربوطه به جاری شرکتهای وابسته وبررسی اسناد وهمچنین ثبت اسناد دردفاتر قانونی یعنی دفتر روزنامه ودفتر کل می باشد بعداز ازاینکه واحد پرداخت ودریافت اقدام به صدورسند می کنندومراحل تکمیل قطعیت یک سند راطی می کنندوبه ثبت امضاءهای لازم می رسانندبه واحد دفترداری وارائه می شود حسابداربررسی اسناد واحد دفترداری اقدام به بررسی صحت وسقم اسنادمیکند به این صورت که از لحاظ محل هزینه وکدهای تعریف شده مغایرتی نداشته باشد وهمچنین از لحاظ تطابق سند با فاکتور ها وضمائم آن مشکلی نباشد بعداز این مرحله وتائید صحت اسناد از طرف حسابدار دفتر داری اسنادمذکوربه بایگانی ارسال می شود تا بایگانی شود ارشد سیستم حسابداری که کار…

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی حسابداری (کلیک کنید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا