خانه » مقالات مرتبط با حسابداری (برگه 33)

مقالات مرتبط با حسابداری

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها ی موجود در بازار سرمایه ایران (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۸۸ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها: سازمان ها در حال وارد شدن …

ادامه مطلب »

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

موضوع پایان نامه حسابداری : ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود: سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده اشخاص حقوقی

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۳۵ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی حسابداری   چکیده پروژه بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده اشخاص حقوقی : این پژوهش با هدف”بررسی اختلاف بین …

ادامه مطلب »

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۳۷ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده تحقیق پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه : هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها : سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و سودآوری

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۴۲ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و سودآوری : سرمایه انسانی …

ادامه مطلب »

پایان نامه ارزیابی مقایسه ای محتوای صورتهای مالی مبتنی بر بها و ارزش

عنوان کامل پایان نامه حسابداری: ارزیابی مقایسه ای محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی و ارزش جاری در بورس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۹۹ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه ارزیابی مقایسه ای محتوای صورتهای مالی مبتنی بر بها و ارزش : دراین پژوهش …

ادامه مطلب »

پایان نامه تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود

پایان نامه تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات ۱۴۸ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه تاثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر خطای پیش بینی سود : این پژوهش روابط موجود میان محافظه کاری و خطای پیش بینی سود را …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی کیفی اطلاعات

پایان نامه بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات ۱۵۲ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی ارتباط بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری: در این پژوهش رابطه بین مالیات بر ارزش افزوده و ویژگیهای …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس

پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات ۱۴۴ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظر حسابرس : موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس …

ادامه مطلب »