آموزش صفر تا صد نرم افزار سپیدار ویژه بازارکار دوره جامع آموزش اکسل در حسابداريآموزش نرم افزار حسابداری هلو (صفر تا صد)
خانه » پروژه های رشته حسابداری (برگه 6)

پروژه های رشته حسابداری

پروژه مالی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم

پروژه مالی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم پروژه مالی لیست حقوق و دستمزد شرکت زمزم تعداد صفحات 79+7 صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی پروژه پروژه های مالی تهیه کننده سایت آی آر حسابداران   در این پروژه مالی مسایل و …

ادامه مطلب »

پروژه مالی ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود

  ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران تعداد صفحات ۱70 صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی چکیده پروژه مالی ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود : حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه ساختار سرمایه و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱07 صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پروژه مالی بررسی …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

  پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران تعداد صفحات ۱50 صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی چکیده پروژه مالی بررسی رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران: تصمیم گیری، آنچه در …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی

  بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی  در بورس اوراق بهادار تهران تعداد صفحات ۱34 صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی بررسی تغییرات عملکردی شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی : پژوهش حاضر …

ادامه مطلب »

دانلود پروژه مالی چرخه حسابداری شرکت بازرگانی + 40 ثبت روزنامه

دانلود پروژه مالی چرخه حسابداری شرکت بازرگانی + 40 ثبت روزنامه تعداد صفحات 39 تعداد ثبت روزنامه 40 ثبت حسابداری فرمت های پروژه word دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری تهیه کننده عارف نبی زاده در این پست از سایت تخصصی دانشجویان حسابداری …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری در مدارس

پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری در مدارس پایان نامه کارشناسی حسابداری – پایان نامه کاردانی حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات 79صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری مقدمه پروژه مالی بررسی سیستم حسابداری در مدارس : ایزد …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد و مدیریت سود

  بررسی تاثیرسهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتها تعداد صفحات ۱37 صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی چکیده هدف اصلی این پژوهش به بررسی تاثیر سهام مدیریتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد …

ادامه مطلب »

دانلود پروژه مالی رابطه حسابداری و بانکداری در ایران

دانلود پروژه مالی رابطه حسابداری و بانکداری در ایران پایان نامه کارشناسی حسابداری – پایان نامه کاردانی حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات 141 صفحه فرمت های پروژه DOCX دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری      حسابداری در ایران: برای اولین …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی ارتباط بین نسبت های فعالیت و میزان افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکتها (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات 122 صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پروژه مالی …

ادامه مطلب »