دوره جامع آموزش اکسل در حسابداری
خانه » پروژه های رشته حسابداری (برگه 9)

پروژه های رشته حسابداری

پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ثبات سود و اقلام تعهدی

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ثبات سود و اقلام تعهدی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ثبات سود و …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مراحل چرخه عمر

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری مقدمه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مراحل چرخه عمر  یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش …

ادامه مطلب »

پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا

موضوع پایان نامه حسابداری : عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای بورسی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۱۷ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا : کار تحقیقی و …

ادامه مطلب »

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده

موضوع پایان نامه حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری و دسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۵۸ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پروژه مالی نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده: حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

عنوان کامل پایان نامه حسابداری: پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس : در این تحقیق ،مساله اصلی بررسی نقش اطلاعات …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در بورس تهران (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۶۴ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام : هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش

موضوع کامل پایان نامه حسابداری : بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش ، داراییها وبدهی ها در بازار سرمایه پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه بررسی ارتباط بین کیفیت سود با متغیر های سه گانه فروش : سالهاست که …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی

پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات ۱۰۷ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی : در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی

موضوع کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات ۲۱۳ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی: نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی تاثیر بسته های نرم افزاری بر میزان افشاء اطلاعات

موضوع کامل پایان نامه : بررسی تاثیر بسته های نرم افزاری و سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر میزان افشاء کافی اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری تعداد صفحات ۲۱۹ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه حسابداری : امروزه توسعه اقتصادی بر پایه …

ادامه مطلب »