خانه » مقالات مرتبط با حسابداری » مقالات حسابداری

مقالات حسابداری

پروژه مالی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی

موضوع پایان نامه حسابداری : نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در بورس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۲۶ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی حسابداری   چکیده پروژه مالی نقش کیفیت سود و ریسک ورشکستگی در پیش بینی جریانهای نقدی : این تحقیق به بررسی نقش   …

ادامه مطلب »

پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت خدماتی

پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت خدماتی (پروژه تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت خدماتی ) (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۰۰+ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پروژه مالی حسابداری مقدمه پروژه مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت خدماتی : امروزه شرکت های صنعتی و خدماتی فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۴۶ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس : در سومین استاندارد از استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی آمده است: “شواهد کافی و قابل اطمینان باید از راه …

ادامه مطلب »

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۳۷ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده تحقیق پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه : هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ثبات سود و اقلام تعهدی

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ثبات سود و اقلام تعهدی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ثبات سود و …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مراحل چرخه عمر

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در هر یک از مراحل چرخه عمر (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری مقدمه بررسی رابطه سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت در مراحل چرخه عمر  یکی از موضوعات مهم واساسی در تعیین ارزش …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها : سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و سودآوری

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۴۲ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری و سودآوری : سرمایه انسانی …

ادامه مطلب »

پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا

موضوع پایان نامه حسابداری : عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای بورسی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۱۷ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا : کار تحقیقی و …

ادامه مطلب »

پایان نامه نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده

موضوع پایان نامه حسابداری : نقش بسته های نرم افزاری و دسیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورسی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۵۸ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پروژه مالی نقش سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر صورتهای مالی حسابرسی شده: حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است …

ادامه مطلب »