خانه » مقالات مرتبط با حسابداری » مقالات حسابداری (برگه 26)

مقالات حسابداری

پروژه مالی بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانک ها

بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانک های خصوصی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۳۹ صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه ها چکیده پروژه مالی بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانک ها:  این تحقیق،به بررسی رابطه میان ادراکات مشتریان و عملکرد مالی بانکهای خصوصی پرداخته است.  دراین تحقیق روش …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس (لیست پایان نامه حسابداری – لیست پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه ها چکیده پایان نامه بررسی رابطه مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود : این تحقیق در صدد …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری

موضوع پایان نامه حسابداری : پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی و سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس (لیست پایان نامه حسابداری – لیست پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۲۰ صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه ها   چکیده پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و روش های تأمین مالی …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت ها

موضوع پایان نامه حسابداری : پایان نامه بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت ها (لیست پایان نامه حسابداری – لیست پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۷۲ صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه چکیده پایان نامه بررسی تاثیر پیش بینی سود مدیریت بر ریسک و ارزش شرکت ها بسیاری از تغییرات در ارزش و …

ادامه مطلب »

پایان نامه حسابداری با موضوع انتخاب دارایی های سرمایه ای

پایان نامه حسابداری با موضوع انتخاب دارایی های سرمایه ای (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۸۰ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه حسابداری با موضوع انتخاب دارایی های سرمایه ای : در این پژوهش به بررسی انتخاب دارایی های سرمایه ای پرداخته ایم. این مبحث تا کنون در بسیاری …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها ی موجود در بازار سرمایه ایران (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۸۸ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها: سازمان ها در حال وارد شدن …

ادامه مطلب »

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود

موضوع پایان نامه حسابداری : ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده پایان نامه ارزیابی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاستهای تقسیم سود: سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده اشخاص حقوقی

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۳۵ صفحه فرمت :  (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی حسابداری   چکیده پروژه بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده اشخاص حقوقی : این پژوهش با هدف”بررسی اختلاف بین …

ادامه مطلب »

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۱۳۷ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری چکیده تحقیق پایان نامه تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه : هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی …

ادامه مطلب »

پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها

موضوع پایان نامه حسابداری : بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتهای شهرک صنعتی شهر کرمانشاه (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) تعداد صفحات ۲۲۵ صفحه فرمت : DOCX دسته بندی پایان نامه حسابداری   چکیده پایان نامه بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت در شرکتها : سیستم های حسابداری مدیریت اطلاعات لازم در برنامه ریزی …

ادامه مطلب »