خانه » مقالات مرتبط با حسابداری » مقالات حسابداری (برگه 31)

مقالات حسابداری

پروژه مالی بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام

پایان نامه بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام تعداد صفحات 96 صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی مقدمه بررسی رابطه بین سودهای مختلف و جریانهای نقدی با بازده سهام: در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از …

ادامه مطلب »

دانلود رایگان پایان نامه آثار اجرای استاندارد بین المللی مالی (IFRS) مالیات بر درآمد و شیوه افشاء

آثار اجرای استاندارد بین المللی مالی (IFRS) مالیات بر درآمد و شیوه افشاء آن درایران (پایان نامه حسابداری – پروژه مالی حسابداری) پژوهشگر داود ناقور استاد راهنما عبدالرضا تالانه استاد مشاور هوشنگ جنگی تعداد صفحات 71 صفحه فرمت pdf , word دسته بندی …

ادامه مطلب »

پروژه مالی اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود

اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود خالص در بورس اوراق بهادار تهران تعداد صفحات 191 صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی   چکیده پروژه مالی اطلاعات سنواتی سود و واکنش بازار به تغییرات سود : سهامداران به عنوان …

ادامه مطلب »

پروژه مالی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پروژه مالی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه   تعداد صفحات 131 فرمت های پروژه (word) دسته بندی پروژه پروژه مالی چکیده پروژه مالی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه : تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم …

ادامه مطلب »

پروژه مالی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

عنوان کامل تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران تعداد صفحات 165 فرمت های پروژه (word) دسته بندی پروژه پروژه مالی چکیده تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در این …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی رابطه بین محافظه کاری و میانگین موزون هزینه سرمایه

پروژه مالی بررسی رابطه بین محافظه کاری ومیانگین موزون هزینه سرمایه در بورس تعداد صفحات 119 فرمت های پروژه (word) دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری چکید پروژه مالی بررسی رابطه بین محافظه کاری و میانگین موزون هزینه سرمایه سرمایه گذاران برای تصمیم …

ادامه مطلب »

پروژه مالی بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت ها

پایان نامه بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت ها تعداد صفحات ۱78 صفحه فرمت  (DOCX) word دسته بندی پروژه مالی چکیده پروژه مالی بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود بر عملکرد شرکت ها: با توجه به رقابت شرکت های سهامی …

ادامه مطلب »