دانلود پروژه مالی حسابداری تصفیه در شرکت تضامنی

پروژه مالی حسابداری تصفیه در شرکت تضامنی

تعداد صفحات ۶۰
فرمت های پروژه DOC
دسته بندی پروژه پروژه های مالی
تهیه کننده و فرستنده
خانم رضاییان

 

وقتی که عملیات عادی یک واحد تجاری ورشکسته و متوقف می شود تصفیه آغاز می شود و فرآیند تصفیه تابع قانون ورشکستگی است به موجب این قانون عملیات تصفیه واحد تجاری در حالت ورشکستگی به عهده مدیر تصفیه بوده است که از طریق دادگاه انتخاب می شود مدیر تصفیه طبق قانون ورشکستگی کلیه دارایی های شرکت با استناد دفاتر و اسناد سایر موارد شناسایی نموده و دارایی های که در توقیف هستند از توقیف خارج شده و بدهیهای شرکت را شناسایی و کلیه دارایها به نقد نموده وجوه نقد حاصل را با توجه به اولویت بدهی ها بین بستانکاران پرداخت می نماد و وظایف و اقدامات مدیر تصفیه از زمانی آغاز می شود که رونوشت حکم ورشکستگی از طرف دادگاه صادر و به مدیر تصفیه ابلاغ شده باشد . دستمزد مدیر تصفیه از طریق دادگاه طبق مقررات تعیین خواهد شد برای مشاهده توضیحات کامل این پروژه مالی حسابداری با ما در ادامه مطلب همراه باشید

 

حسابداری عملیات تصفیه:

هرگاه شرکت یا اتحادیه های تعاونی بنابه دلائلی که قید شد منحل گردد ابتدا بدهی های شرکت را از محل وجوه نقد موجود یا فروش دارایی ها می پردازیم و نیز هزینه های تصفیه را از محل وجوه نقد حاصل از فروش دارایی ها یا وجوه نقد می پردازیم …..

 

تصفیه شرکت تضامنی:

طبق ماده ۲۰۳ قانون تجارت پس از انحلال شرکت ، امر تصفیه باید به وسیله مدیر یا مدیران شرکت صورت گیرد . به هر حال مدیر تصفیه باید دارایی های شرکت را فروخته مطالبات شرکت را وصول ، بدهی های شرکت را پرداخت نموده و با قیمانده وجوه نقد را به نسبت سهم الشکرکه (سرمایه) بین شرکا تقسیم نماید و حسابهای دفاتر شرکت را ببندد.

معمولاً تا زمانی که کلیه دارای های شرکت به وجه نقد تبدیل نشده و بدهی ها . تعهدات شرکت پرداخت نگردد و ****شرکا پرداختهای نشود ، اگر نقدینگی واحد تجاری پس از تبدیل دارایی ها یه نقد ، برای تسویه حساب بدهی ها و تعهدات شرکت کافی نباشد **** نقدینگی باید از اموال شخصی شرکا تأمین گردد.

ممکن است انحلال شرکت و تسویه حسابهای آن به طور تدریجی و در طی مدتی صورت کی گیرد این روش تصفیه روش (تصفیه تدریجی) نام دارد . روش دیگر فروش دارایی  ها، وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها در مدت زمانی معین (دوره زمانی کوتاه) می باشد. در این روش که روش (تصفیه آنی) نام دارد کلیه دارایی ها به صورت یک مجموعه کل در یک مرحله فروخته شده و کلیه بدهیهای شرکت پرداخت گردد این روش خود به دو طریق صورت می گیرد :

 • با استفاده از حساب تصفیه
 • با استفاده از حساب سود و زیان تصفیه

 

 

وظایف مدیران تصفیه :

 • اقدام لازم جهت حفاظت اسناد و مدارک و اموال شرکت
 • صورت برداری از دارائی شرکت ورشکسته ، ثبت و محل استقرار آن
 • تعیین تکلیف اموال و حقوق و اسناد اشخاص ثالث
 • دعوت از بستانکاران و بدهکاران رسیدگی به مطالبات و تشخیص بدهی
 • ادامه عملیات واحد تجاری و اداره ی اموال فروش دارائی هایی که ممکن است فاسد شدنی و یا باکسر قیمت مواجه باشند و در مواردی نگهداری آن مفید به نظر نمی رسند .
 • فروش اموال و تقسیم وجوه نقد حاصله بین یستانکاران باتوجه به اولویت
 • اعلام به اداره ی پست جهت ارسال مراسلات پستی مربوط به تصفیه

مدیر تصفیه کلید رویدادهای مربوط به تصفیه را در دفاتر جداگانه غیر از دفاتر واحد تجاری ورشکستگی می نماید دارایی ها در دفاتر مدیر تصفیه به ارزش دفتری ثبت و دارایی های کاهنده (ذخیره م م . استهلاک انباشته)

 

تقسیم سود و زیان در دوره تصفیه شرکت تضامنی

موضوع اساسی درحسابداری برای تصفیه ی یک شرکت تضامنی ممکن است بدین صورت بیان شود :

تقسیم سود و زیان ناشی از تبدیل دارایی ها قبل از اینکه وجوه نقد تقسیم شود به محض اینکه دارایی ها فروخته شدند هرگونه سود وزیان به نسبت تقسیم سود به حساب سرمایه شرکا تخصیص می باید اگر شرکا برای تقسیم سود به حساب سرمایه شرکا تخصیص می یابد اگر شرکا برای تقسیم سود و زیان ناشی از تصفیه تصمیم نگرفته باشند از نسبت تقسیم سود طی عملیات شرکت تضامنی برای تقسیم سود یا زیان دوره تصفیه استفاده می شود . هنگامی که سود یا زیان ناشی از تصفیه در بین شرکا تقسیم می شود مانده نهایی به حساب سرمایه و وام شرکا با وجود نقدی که برای تقسیم بین آنها آماده شده مساوی خواهد بود . پرداخت ها سپس بر اساس سهم الشرکه در شرکت تضامنی انجام می شود ….

 

 

تقسیم وجوه در تصفیه تدریجی شرکت تضامنی:

در بسیاری موارد دارایی های شرکت تضامنی در یک زمان کوتاه مدت و به صورت یک مجموعه کلی فروخته نمی شود بلکه دارایی های غیر نقد ممکن است به تدریج در یک دوره طولانی چندین ماهه به وجوه نقد تبدیل شوند در این حالت شرکا ممکن است که تمایل داشته باشند که مبالغی از وجوه نقد حاصل از فروش دارایی های واحد تجاری را قبل از تصفیه نهایی از مدیر یا مدیران تصفیه در خواست نمایند لذا متصدیان امور تصفیه می توانند مبالغی از وجه نقد را بدون ایجاد مخاطره به حقوق بستانکاران و سایر تعهدات (هزینه تصفیه بین شرکا توزیع نمایند قانون تجارت در این مورد طبق ماده ۲۱۱ چنین مقرر داشته است آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز مورد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نماینده با توجه به صراحت قانون متصدیان امور تصفیه در شرکت تضامی زمانی می توانند می توانند بخشی از دارایی های شرکت خاصه وجوه نقد را قبل از پایان امر تصفیه بین شرکا تقسیم نمایند که زیانی متوجه بستانکاران و تعهدات واحد تجاری به استثنای شرکا نگردد حال چطور و چگونه می توان وجوه قابل دسترسی را بین شرکا توزیع نمودن مراحلی دارد)….

 

تصفیه نهایی با شرکا:

وجوهی که هر شریک از تصفیه یک شرکت تضامنی دریافت می کند برابر خواهد بود با

 • سرمایه گذاری در شرکت خواه اینکه در حساب سرمایه ثبت شده باشد یا در یک حساب وام
 • سهمی که از سود یا زیان خالص عملیاتی منهای برداشت ها
 • سهمی از سود و زیان ناشی از تبدیل دارایی ها به وجوه نقد در دوره تصفیه از این دو هر شریک در زمان تصفیه وجوه سرمایه گذاری خود در شرکت تضامنی را دریافت می کند. سرمایه یک شریک با عوامل مثبت مانند سرمایه گذاری اضافی وجوه نقد و سهمی از سود خالص افزایش و با وجود عوامل منفی مانند برداشت ها یا سهمی از زیان خالص کاهش خواهد یافت اگر عوامل منفی بزرگتر باشند شریک ، کسری سرمایه خواهد داشت (مانده بدهکار در حساب سرمایه) و شریک باید این کسری را به شرکت تضامنی پرداخت نماید . قصور و کوتاهی در جبران کسری سرمایه و پرداخت کسری به شرکت تضامنی این مفهوم را می رساند که شریک موافق شرایط شرکتنامه شرکت تضامنی برای تقسیم سود و زیان نمی باشد . این مسئله باعث خواهد شد که سایر شرکا بیش از سهم توافق شده زیان را متحمل شوند و لذا وجوه کمتری از سرمایه خود در دوره تصفیه دریافت می کنند…..

 

پروژه مالی حسابداری تصفیه در شرکت تضامنی به صورت کامل و مطابق با فهرست می باشد و با یک فونت زیبا آماده شده است ونیاز است شماره صفحات فهرست رو در هنگامی چاپ تنظیم کنید که مشکلی پیش نیاد و چون بدون شک با تغیر فونت صفحات هم کم بیش تغیری کرده یاکند در این پروژه مالی حسابداری حسابداری تصفیه در شرکت تضامنی به صورت کامل آموزش داده شده است و اگر داوطلب این هستید در این خصوص اطلاعاتی کسب کنید باز هم توصیه میکنم این پروژه مالی را تهیه و استفاده کنید . در این پروژه همراه با مثال توضیح داده مراحل تصفیه که این میتونه به آموزش بیشتر کمک کند . میتونید از لینک های زیر خرید و فهرست پروژه را مشاهده کنید .

 

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی (کلیک کنید )

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا