دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حسابرسی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حسابرسی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حسابرسی

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی حسابرسی فصل ۷ درس حسابرسی پیشرفته

تعداد اسلاید ۲۰
فرمت ppt
دسته بندی پاورپوینت حسابداری

 

حسابرسی امری توام با قضاوت است وقضاوت نقش مهمی درتمامی مراحل حسابرسی ازبرنامه ریزی گرفته تااجرای عملیات واظهارنظررادربرمی‌گیردوبایداین قضاوت درچارچوب منطقی صورت گیرد. برنامه‌ریزی مهمترین مرحله حسابرسی وفرآیندی مستمروپیوسته است ومنظورازآن،تحقیق درباره فعالیت صاحبکار، شرایط کنترل داخلی وانجام برآوردهای اولیه ازخطرحسابرسی است.مطابق بند۲استانداردحسابرسی۳۰۰،حسابرسی بایدچنان برنامه ریزی شودکه ازانجام آن به گونه‌ای اثربخش اطمینان حاصل گردد.

 

خطر عدم کشف  (Detection Risk):

خطر آن که حسابرس با اجرای روشهای حسابرسی به این نتیجه برسد که اشتباه و یا تحریف با اهمیتی در حساب یا قلم مورد رسیدگی وجود ندارد، در حالیکه حساب یا قلم مزبور دارای اشتباه یا تحریف با اهمیت باشد. خطر عدم کشف ناشی از اثر بخشی یک روش حسابرسی و نحوه کاربرد آن است. حسابرس با برآورد خطرهای ذاتی و کنترل، خطر عدم کشف را تعیین می‌کند تا بر اساس آن بتواند نوع و ماهیت، زمان‌بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی را برای مقاصد کاهش خطر عدم کشف به یک سطح قابل قبول و مورد نظر، تعیین‌کند. اما در هر حالت برآورد خطر کنترل و ذاتی نمی‌تواند به اندازه‌ای پایین باشد که لزوم اجرای روشهای حسابرسی را منتفی کند.

 

مقایسه داده‌های صاحبکارباداده‌های صنعت :

فرض کنیدنسبت سودناخالص به فروش درشرکتی یک درصدنسبت به سال گذشته کاهش یافته وهمین نسبت درصنعت موردنظرده درصدافزایش نشان می‌دهد.واین تغییرممکن است به دلیل ازدست دادن سهم ازبازار،قیمت‌گذاری‌های اشتباه،هزینه‌های غیرعادی ویاتحریف درصورتهای مالی به‌وجودآمده‌باشد.یکی ازمهمترین مزایای استفاده ازنسبت‌های صنعت،کمک به کسب شناخت ازواقعیتهای موجودودستیابی به شاخص‌هایی برای ارزیابی احتمال ورشکستگی صاحبکاراست.

 

مقایسه داده‌های صاحبکارباداده‌های سال قبل:

حسابرس بایددرموردشرکتی که در۵سال گذشته همواره با افزایش درمیزان فروش خالص روبروبوده ودرسال جاری باکاهش شدیدفروش مواجه شده، کاملاًهشیارانه عمل نمایدزیرااین کاهش ممکن است به دلیل تحریف درصورتهای مالی، فروش‌های ثبت نشده و..اتفاق افتاده باشد.حسابرسان می‌توانندانواع نسبت‌هارابرای سال جاری وسال‌های گذشته شرکت صاحبکارمحاسبه وبه تحلیل این اطلاعات بپردازد. از طریق لینک زیر میتوانید این فایل پاورپوینت را تهیه کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا