دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری

دانلود رایگان پاورپوینت حسابداری رفتاری

دانلود پاورپوینت حسابداری رفتاری

۲ فایل پاورپوینت با موضوع حسابداری رفتاری

 

حسابداری رفتاری:به عناون یکی از گرایشات حسابداری به ارتباط بین رفتار انسان وسیستم حسابداری توجه دارد. انتخاب نوع اطلاعات٬ چگونگی تاثیر گذاری بر اطلاعات وتاثیر پذیری رفتار انسان از اطلاعات وارتباط رفتار انسان با طراحی٬ اجرا واستفاده موثر از یک سیستم اطلاعاتی حسابداری از مباحثی است که در حسابداری رفتاری مورد بررسی قرار می گیرد.  حسابداری رفتاری در واقع بسط وتکمیل نقش سنتی حسابداری است.یعنی به منظور ارائه بهتر تصویر اقتصادی موسسه و کاربرد منطقی اصل افشا کامل ٬ درج اطلاعات رفتاری به عنوان مکمل اطلاعات مالی وغیر مالی موجود ضروری میباشد.دیدگاههای مدیران بر موضوعاتی همچون سود٬عملیات٬ توافقات با نیروی انسانی وتاثیر این پدیده های رفتاری برموفقیت آینده سازمان از جمله این اطلاعات می باشند.

 

مقدمه پاورپوینت حسابداری رفتاری

درگذشته حسابداران فقط به اندازه گیری اقلام ترازنامه وصورت سود(زیان) وپیش بینی  آینده واحد های تجاری از طریق مطالعه وبررسی گذشته آنها می پرداختند.ضرورت توجه به  حسابداری رفتاری زمانی احساس گردید که مدیران موسسات وحسابداران حرفه ای  دریافتند که سیستمهای حسابداری وگزارشات مالی تمامی اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری را فراهم نمی کنند واطلاعات دیگری اگرچه ماهیت مالی ندارند ولی به درک تصمیم گیرندگان وافزایش محتوای اطلاعاتی  صورتهای مالی  کمک می کنند. 

 

قلمرو حسابداری رفتاری

قلمرو حسابداری رفتاری گسترده بوده ومواردی را به شرح زیر در بر میگیرد: ۱- کاربرد مفاهیم علوم رفتاری در طراحی سیستمهای حسابداری. ۲- مطالعه عکس العمل های افراد نسبت به شکل ومحتوای گزارشهای حسابداری. ۳-روشهایی که اطلاعات برای تصمیم گیری پردازش می شود. ۴-توسعه تکنیکهای گزارشگری برای ابلاغ داده های رفتاری به استفاده کنندگان. ۵-توسعه استراتژیهای ایجاد انگیزش وتاثیربررفتاروروحیه افرادی که درسازمان فعالیت میکنند.

 

تصاویر اسلاید های پاورپوینت حسابداری رفتاری ( پاورپوینت ۱)

 

تصاویر اسلاید های پاورپوینت حسابداری رفتاری ( پاورپوینت ۲)

تصاویر اسلاید های پاورپوینت حسابداری رفتاری ( پاورپوینت 2)

تاثیر سیستمهای حسابداری بر رفتار افراد:

این حوزه از حسابداری رفتاری به مطالعه تاثیر سیستم حسابداری بر انگیزش٬ بهره وری٬ تصمیم گیری ٬رضایت شغلی وهماهنگی توجه دارد.برای مثال بودجه ای که بر اهداف بلند پروازانه ای تهیه شده باشد این باور را در کارکنان ایجاد می کند که اهداف دست نیافتنی بوده ودرنتیجه تلاشی برای رسیدن به هدف انجام نمی دهند .عکس آن نیز ممکن است باعث بی دقتی وکم کاری وضایعات در تولید شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا