پروژه ارزش منصفانه دارایی ثابت و مقایسه با سایر ارزش ها

ارزش منصفانه دارایی ثابت و مقایسه با سایر ارزش ها

ارزش منصفانه دارایی ثابت

عنوان پروژه مالی حسابداری :ارزش منصفانه دارایی ثابت و مقایسه با سایر ارزش ها

تعداد صفحات ۴۸ صفحه
فرمت های پروژه DOCX
دسته بندی پروژه پروژه مالی حسابداری
تهیه کننده آقای امید کریمی دهنوی

 

چکیده مطالب ارزش منصفانه دارایی ثابت
به طور سنتی درآمد براساس مفاهیم نگهداری پول و سرمایه‌های مالی تعریف و مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدل هزینه‌های تاریخی معمولی به عنوان پایه اولیه در بررسی این مفهوم به کار گرفته می‌شود زیرا مقدمه تعریف ارزش منصفانه بیانگر تغییر ادراک و تغییر در محتوای مفهوم درآمد حسابداری سنتی است. با این وجود ارزشگذاری به روش ارزش منصفانه عملا منجر به عنوان یک خدمت به نظریه‌پردازان حسابداری حداقل در سطح مفاهیم نظری ‌شده است.

حسابداری ارزش منصفانه یک رویکرد گزارشگری مالی است که در آن به شرکت‌ها در موارد نیاز اجازه داده می‌شود که برای اندازه‌گیری و گزارشگری براساس ارزش حسابرسی دارایی‌ها و بدهی‌های خاص (ابزار مالی) در برآورد ارزش آنها استفاده نمایند بگونه‌ای که چنانچه آنها اقدام به فروش دارایی می‌نمودند و یا تعهدات خود را ایفای می‌کردند عملکرد و وضعیت واحد تجاری چگونه خواهد شد.

براساس حسابداری ارزش منصفانه شرکت‌ها گزارشات ناشی از خسارات ناشی از زمان بر عملکرد دارایی‌ها و بدهی‌های آن موثر می‌باشد و درآمد خالص شرکت را قبل از رسیدن به زمان مربوط نمایش می‌دهند.

مقدمه
سرمایه‌گذاران جهت افزایش دقت در باورهای خود از طریق گرداوری اطلاعات دارای انگیزه بیشتر هستند. اگر آنها بتوانند بیابند که کدام تفسیرها صحیح است، این امر می‌تواند به‌سرعت تبدیل به یک فرصت سرمایه‌گذاری مناسب گردد. تلاش سرمایه‌گذاران جهت انجام این امر منجر به هدایت ارزش سهم به سمت ارزش کارا خواهد شد. به احتمال فراوان، حداقل بخشی از این اطلاعات از تحلیل صورتهای مالی خواهد آمد. قیمتهای اوراق بهادار در شرایط معاملات پر سروصدا و انتظارات منطقی دارای قدرت اطلاع‌دهندگی هستند. چنانچه بهای بازار در حضور معاملات پر سروصدا به سوی کارایی پیش می‌رود، منظور این است که سرمایه‌گذار انتظار دارد بهای بازار اوراق بهادار منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود باشد؛ اما یافته‌های بعدی آشکار می‌کند که این امر صحیح نیست حدی که سرمایه‌گذاران اقدام به جمع‌آوری اطلاعات اضافی می‌کنند، به‌عوامل متعددی بستگی دارد؛ نظیر میزان آگاهی‌دهندگی قیمت، کیفیت اطلاعات صورتهای مالی و هزینه تحلیل و تفسیرها. این عوامل منجر به پیش‌بینی‌های تجربی درباره چگونگی واکنش قیمتهای بازار نسبت به اطلاعات صورتهای مالی می‌گردد.

حسابداری ارزش منصفانه چیست؟

حسابداری ارزش منصفانه در حال حاظر به عنوان ارزش بازار مبنایی برای شناخت دارایی ها و بدهی ها می باشد. ارزش منصفانه یک دارایی که می تواند به فروش برسد و یا بدهی که باید پرداخت شود بصورت تخمینی است .

دلایل استفاده ارزش منصفانه دارایی ثابت

حسابداری استفاده از روش ارزش منصفانه ‌روش اندازه‌گیری دارایی‌ها و بدهی‌ها براساس برآورد ارزش فعلی آنها طی دو هفته گذشته افزایش چشمگیری داشته است.این امر نشان‌دهنده مهاجرتی بزرگ از سنت صد ساله دفترداری در حسابداری بهای تمام شده است؛ به علاوه، این روش دارای مفاهیمی در گستره دنیای تجارت است، زیرا مبنای حسابداری خواه ارزش جاری یا بهای تمام شده تاریخی‌، انتخاب‌های سرمایه‌گذاری و تصمیم‌های مدیریت را تحت تاثیر قرار داده و بر کل فعالیت‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

اهداف ارزش منصفانه دارایی ثابت

هدف براورد ارزش منصفانه یک دارایی یا بدهی در تاریخ اندازه گیری(یک ارزش جاری)به سرمایه گذاران است و هدف، انتقال ارزش بالقوه دارایی یا بدهی فوق در زمانهای مشخص آینده(برای مثال، مبلغی که یک واحد گزارشگری در تاریخ قسط یا سررسید انتظار تحقق آن را دارد)نیست.

برای یک دارایی ، براورد ارزش منصفانه با ارجاع به قیمتی که در رویداد منظم برای فوق در تاریخ اندازه گیری دریافت میشود (مفهوم قیمت مبادله ای ) تعیین میگردد،نه آن طور که برخی بیان کرده اند،ارزش منصفانه قیمتی است مه در فروش اجباری دارایی یا رویداد تصفیه ای اجباری دارایدر تاریخ اندازه گیری دریافت شود. مبادله منظم ، مربوط به ان دسته از مشارکت کننده های بازار است که مایل به انجام مبادله هستند و ارایه تطلاعات کافی قبل از تاریخ اندازه گیری را مجاز میدانند. درمقابل ،فروش اجباری دارایی یا رویداد تصفیف ای اجباری ، مبادله ای است که الزام به آن(تحت فشار) وجود دارد و اطلاعات اندک به بازار قبل از تاریخ اندازه گیری مجاز است…..

دیدگاه موافقانه حسابداری ارزش منصفانه

همچنین، طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند که براوردهای ارزش منصفانه به گذارشگری مالی شفاف تر و مربوط تر منجر خواهد شد و ارزش منصفانه بهتر از بیای تاریخی که مبنای دارایی ثابت و اقتصادی مبتنی براعتبار دهه ۱۹۷۰ میلادی استوار است، اقتصاد دانش محور را مورد توجه قرار میدهد . همچنین ؛ در اقتصاد کنونی به طور فزاینده از سرمایگذاران برای تامین مالی استفاده میشود. این سرمایگذاران را میتوتن به دو دسته سرمایگذاران خبره و سرمایه گذاران ناآگاه تقسیم کرد….

دیدگاه مخالفانه حسابداری ارزش منصفانه

منتقدان اصلی حسابداران ارزش منصفانه، بانکداران و کارگزاران نهادهای مالی هستند. آن ها از این جهت از کاربرد حسابداری ارزش منصفانه انتقاد  میکنند که معتقدند قواعد ارزش منصفانه موجب میشود تا یک چرخه ی کاهش قیمت برای دارایی ها ایجاد شود و سازمان ها مجبور به فروش اجباری دارایی ها شوند و از طریق ثبات مالی به خطر افتد….

 

مقدمه دارایی ثابت مشهود

دارایی های ثابت مشهود بخش بسیار مهمی از کل دارایی های یک شرکت را تشکیل می دهند. عملیات اصلی شرکت اغلب توسط دارایی های ثابت مشهود انجام می گیرد. به عبارت دیگر رابطه بین درآمد عملیاتی و دارایی های ثابت مشهود، رابطه ای مستقیم و ملموس است. حال آنکه دارایی های نامشهود اغلب به صورت غیر مستقیم به ایجاد درآمد در یک واحد تجاری کمک می کند. دارایی های ثابت مشهود در بردارنده اقلامی مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، اثاثه و مواردی از این قبیل است. به دلیل اهمیت دارایی های ثابت مشهود، مسایل حسابداری مربوط به این طبقه از دارایی ها از اهمیت و پیچیدگی های خاصی برخوردار است. استاندارد حسابداری شماره ۱۱ با عنوان”دارایی ثابت مشهود”به صورت مستقیم به نحوه حسابداری (شامل شناسایی،اندازه گیری و گزارش)دارایی های ثابت مشهود میپردازد

معاوضه دارایی های ثابت مشهود

نخستین مطلبی که باید در معاوضه دارایی های ثابت مشهود مورد توجه قرار گیرد آن است که موضوعات حسابداری مطرح در رابطه با معاوضه تنها به معاوضه دارایی های ثابت مشهود غیر پولی باز می گردد. منظور از دارایی های غیر پولی، دارایی هایی است که بازیافت آن ها بر اساس مبالغ قراردادی و ثابت قابل تعیین نیست و بنابراین، با گذشت زمان و تغییر در سطح قیمت ها، ارزش این گونه دارایی ها تغییر می کند؛ نمونه هایی از دارایی های ثابت مشهود غیر پولی عبارتند از:زمین، ساختمان و تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات، وسائط نقلیه…

اطمینان و وضوح در ارزش منصفانه دارایی ثابت:

وجود بازار فعال برای یک دارایی سبب میشود، ارزش منصفانه آن دارایی با سهولت، اطمینان و وضوح بیشتری تعیین شود. در معاوضه دارایی های ثابت مشهود وجود بازار فعال برای دارایی تحصیل شده یا واگذار شده، عامل تعیین کننده است. برای مثال معاوضه سهام شرکتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است با ساختمان به این معنی است که ارزش منصفانه سهام با اطمینان و وضوح بیشتری نسبت به ارزش منصفانه ساختمان قابل تعیین است. بنابراین ارزش منصفانه سهام مبنای ثبت های حسابداری طرفین قرار می گیرد…

بررسـی الگوهای مختلف ارزشیابی دارایی و بدهی

تعیین ارزش دارایی- بدهی با توجه به روش تعیین و محاسبه ویژگیهای منتسب به دارایی یا بدهی تعیین می‌شود. لذا ویژگیهای مرتبط با طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها در سه طبقه اصلی ارزش ورودی، ارزش خروجی و ارزش اقتصادی قرار میگیرد….

 

مشاهده فهرست کامل این پروژه مالی حسابداری (کلیک کنید )

باتشکر از آقای امید کریمی دهنوی نویسنده این پروژه مالی حسابداری /پایان نامه حسابداری

این پروژه ۱۰۰ درصد کامل و آماده ارایه می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا